Reiseplanlegger

Fergerute 18-344 Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

I B-rutens fravær kjøres rute som publisert på www.boreal.no