Vi holder på med en nødvendig sikkerhetsoppdatering akkurat nå, slik at det kan være litt ustabilitet ute på nettsiden til dette er ferdig. Vi beklager den ulempen dette måtte medføre.

Reiseplanlegger

Ruteavvik på grunn av veistenging - Dalsgrenda

I forbindelse med vegarbeid på enkelte vegstrekninger på FV 351 Øverdalen, vil vegen bli stengt fra og med tirsdag 16. august, mellom klokka 07:00 og 18:00. Arbeidet vil pågå i ca. 3 uker, og utføres på punktvise strekninger. Det blir satt opp minibuss for skyss av skoleelever fra Dalselv bru til/fra Fagermo. Øvrige ruteturer vil ikke kjøre lengre enn til Dalselv bru.