Reiseplanlegger

Hemnesberget - ordinær busstrasè i drift

Arbeidene med hovedveien på Hemnesberget er ferdig, og bussene er flyttet tilbake til ordinær busstrasè f.o.m. onsdag 2. november.