• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Linje 1 (18-371) Brennåsen - Mo stasjon - Båsmobakken

Stoppesteder: Brennåsen, Stormyra, Falkflåget, Gruben sykehjem, Damveien, Engliveien, Lomtjønnveien, Gruben skole, Utsikten,Revelen, Mo Handelspark, Mo stasjon, Toranesgata, Vikaveien, Mjølan, Grannesveien, Holmen, Hauabakken, Bustien, Ytteren skole, Leiråmo, Engevollen, Orreveien, Skillevollen, Haugen, Båsmo skole, Båsmobakken.


Linje1 Brennåsen-Mo stasjon-Båsmobakken 

Linje 1 Brennåsen-Mo stasjon-Båsmobakken 25.06.2018-19.08.2018