• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Linje 1 (18-371) Båsmobakken - Mo stasjon - Brennåsen

Stoppesteder: Båsmobakken, Båsmo skole, Haugen, Skillevollen, Orreveien, Engevollen, Leiråmo, Yttern skole, Bustien, Hauabakken, Holmen, Grannesveien, Mjølan, Vikaveien, Toranesgata, Mo stasjon, Mo Handelspark, Skansen, Revelen, Utsikten, Gruben skole, Lomtjønnveien, Engliveien, Damveien, Gruben sykehjem, Falkflåget, Stormyra, Brennåsen.


Linje1 Båsmobakken-Mo stasjon-Brennåsen


Linje 1 Båsmobakken-Mo stasjon-Brennåsen 25.06.2018-19.08.2018