• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Linje 2 (18-372) Sykehuset Mo - Mo stasjon - Kvernkroken

Stoppesteder: Sykehuset Mo, Selfors sykehjem, Selforssjøen, Mjølan, Ranenget, Sagbakken, Lyngheim, Moheia, Talvikparken, Mo stasjon, Mobekkleira, Langneset, Vatnaveien, Kveldssolgata, Bekkefaret, Ulfsberg, Villaveien, Kvernkroken.


Linje 2 Sykehuset Mo-Mo stasjon-Kvernkroken

Linje 2 Sykehuset Mo-Mo stasjon-Kvernkroken 25.06.2018-19.08.2018