• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Transportklagenemda

Hvis du har klaget på en reise til oss og ikke fått medhold i klagen, så kan du sende klagen videre til Transportklagenemda. Trykk her for link til Transportklagenemda.