• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Prisøkning på ferge

 Fra 1. februar 2018 øker prisen på fergebilletter i Nordland 


Dette er et politisk vedtatt av fylkestinget i Nordland. Prisøkningen er nødvendig for å kunne opprettholde et godt tilbud av ferjetjenester i Nordland.

 

Alle fylkes fergebilletter billetteres etter takster fastsatt i «Riksregulativ for ferjetakster». I regulativet plasseres alle samband i soner som baserer seg på strekningslengde.

 

Prisøkningen som nå gjennomføres medfører at alle strekninger får et påslag av et gitt antall soner. Se tabell for oversikt over påslag av antall soner.

 

Slik finner du din sone:

1. Finn prisen på billetten din

2. Let opp billettprisen din i fergeregulativet. Dermed finner du også ut hvilken fergesone sambandet ditt tilhører.
Trykk her for Riksregulativ for fergetakster
 

3. Her finner du ut hvor mye påslag som gjelder ditt fergesamband

Sone

Påslag soner

1 - 5

+2

6 – 11

+3

12 – 18

+4

19 - >

+5

 

Eksempel: En strekningen på for eksempel 4,6 km er i sone 5. Sonepåslaget fører til at strekningen som tidligere skulle vært billettert i sone 5, nå skal billetteres i sone 7.  


Nytt er også at alle ferger i Nordland, med unntak av Torget-Sauren og Vandve, vil tilby bruk av det nasjonale fergekortet

 

Riksveifergesamband som vil følge "Autopassregulativet" er sambandene Drag-Kjøpsvik og Bognes-Skarberget. Det vil bl.a. si at det blir ingen betaling for passasjerer, men økte satser for bil.