• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Ny anløpskai for NEX 2 i Skutvik f.o.m. 1. juni

Fra og med sommerrute den 1. juni 2018 for NEX II 2018,  vil fendervegg til fergekai bli benytte som anløpssted

 

Det viktigste ved valg av nytt anløpssted er å skape en bedre kai i dårlig vær og å bruke den eksisterende fylkeskommunale kaia for alle anløp. Videre er den gamle kommunale kaien på Skutvik i svært dårlig forfatning, noe som er dokumentert i en uavhengig tilstandsrapport.