• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Hurtigbåtrute NEX II Bodø - Svolvær - Bodø

Rutevarsel for Nex2, Bodø - Svolvær - Bodø. Nordland Fylkeskommune har besluttet å benytte fenderveggen til fergekaia som nytt anløpssted i Skutvik fra 01.06.2018. I den forbindelse blir det også endringer i forhold til håndtering av gods til/fra Skutvik. Ny praksis blir som følger fra 01.06.2018; - Ved forsendelse av gods FRA Skutvik må avsender selv sørge for at gods blir fraktet frem til avsender sted. Videre MÅ avsender selv ha klargjort og fylt ut alle nødvendig fraktbrev, og selv levere frakt papirer på båt. - Ved forsendelse TIL Skutvik vil Nor Lines i Bodø kontakte mottaker. Mottaker MÅ derfor være på kaien ved ankomst for mottaking av last og signering av fraktbrev. Ved spørsmål vedrørende forsendelse av last kontakt: Torghatten Nord AS: 0047 906 20 700 Nor Lines AS Bodø: 0047 755 07 140