• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Rute 18-411, forsinkelser på MS Gjerøy fredager

 I krabbesesongen vil MS Gjerøy, rute 18-411, bli opptil en time forsinket  til korrespondansen med NEX I på Rødøy. Forsinkelsen skyldes mye gods (krabbe) på fredager. Forsinkesen på fredager er forventet å vare minst ut september 2018.