• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Booking etter 30. september ikke mulig

Grunnet tekniske problemer med bookingsystemet, er det per i dag ikke mulig å booke billetter etter 30. september. 

Vi jobber med å få på plass en løsning så snart som mulig. Når dette er på plass, vil det være mulig å booke minimum 120 dager frem i tid.

Billetter kan fortsatt kjøpes om bord i alle våre fartøy, samme dag som avreise.
 

Due to technical problems with the booking system, it is not possible to book tickets after 30th of September.
We are working to get a solution as soon as possible. When this is in place, it will be possible to book tickets a minimum of 120 days in advance.

Tickets can still be purchased aboard all our vessels, on the day of departure.