• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Buss fra Narvik til Å

P.g.a.trafikkulykke ved Kanstad er bussen ca 35 minutter forsinket.