• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Reisekortet

Reisepenger (verdikort)

Reisekortet fylles opp med reisepenger (verdi), hvor saldoen blir lagret på kortet. Minstepris for kjøp/ påfylling er kr 200. Voksne får 20 % rabatt. Barn og honnør får 10 % rabatt. Ved allerede rabatterte reiser (eks militær, student) gis det ikke ytterligere rabatt ved bruk av Reisekortet (Nordlandskortet). Reisekortet kan brukes på alle busser og hurtigbåter som drives av Nordland fylkeskommune.

Autoreise

Autoreise er en forhåndsinnlagt reisestrekning på reisekortet for den mest brukte reisen, for eksempel til/ fra jobb eller til/fra skole. Reisestrekningen legges inn som standardreise på Reisekortet (Nordlandskortet) på bussen, og trekkes av verdidelen i kortet. Med autoreise vises kortet foran kortleseren ved påstigning av bussen. Fordelen med autoreise er at det er enkelt og hurtig for sjåfør og kunde. Prisen på reisen og saldo på kortet vises i kortleseren slik at den reisende har kontroll på pris og gjenstående verdi. Skal det gjennomføres andre reiser med kortet sier du hvor du skal reise, betalingen med verdikortet behandles manuelt av sjåføren.
 

Periodebillett

Med periodebillett oppnår reisende rabatter i størrelsesorden 60 % til 80 %, avhengig av periodelengde og reisestrekning. Produktet gjelder en definert strekning i et gitt tidsrom. Med periodebillett kan du reise så mye du vil innenfor betalt periode, og den strekningen som er definert i kortet.