• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Reisegods - pakker og gods på buss og hurtigbåt

Reisegods

Fri befordring gjelder for:

- ski som kan medtas i bussens bagasjerom, eventuelt inne i bussen etter 

  sjåførens anvisning

- barnevogn, rullator, rullestol

- håndbagasje og øvrig bagasje plassert i bussens bagasjerom(inntil 30 kg pr reisende)

 

For medbrakt reisegods gjelder dette om det er plass i bussen. Barnevogner kan tas med inn i bussen og plasseres i bussens midtgang, eller i bussens bagasjerom. Det er gratis å ta med hund og sykkel på busser og hurtigbåter. Sykler tas med i den grad det er plass/sikkerhetsmessig forsvarlig å ta med sykkel på bussen. Hund tas med med forbehold om at det ikke er allergikere med bussen. Det er sjåføren som avgjør om hund kan få være med og eventuelt om hvor hunden skal plasseres. Sjåføren avgjør i hvert enkelt tilfelle om og hvor mange sykler som kan tas med på bussen.
Det er tillatt å ta med inntil 30 kg. bagasje på buss og hurtigbåt pr. passasjer.

 

Bagasje/reisegods over 30 kg er priset i henhold til følgende takster:

 

  • Bagasje 30 - 50 kg, kr 20
  • Bagasje 51 - 70 kg, kr 40
  • Bagasje over 71 kg, kr 60

 

 

Gods/ pakker på buss

Det finnes særegne avtaler med busselskaper for gods og/eller pakker på buss. Se nettsidene til ditt transportselskap.

 

Pakker kan også leveres direkte på bussen, prisene er som følger:

 

  • 0-1 kg                         kr 100
  • 1-10 kg                       kr 150
  • 10-20 kg                     kr 200
  • 20-40 kg                     kr 250

 

Enkeltpakker over 30 kg mottas kun etter avtale med busselskapet.