• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Befordringsvedtekter


Vedtekter for transport med rutegående busstrafikk i Norge. Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.

Befordringsvedtekter