• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Generell informasjon

Hvor kjøper jeg reisekortet?

Reisekortet kan du kjøpe enten på bussen eller ved lokalt salgskontor. 

 

Om reisekortet

Skriv navn og telefonnummer bak på Reisekortet (Nordlandskortet). Reisekortet er et elektronisk reisebevis, og leses av ved å holde kortet foran kortleseren i bussen.  


Misbruk av ungdomskort

  • Ved misbruk av ungdomskort blir kortet inndratt av billettøren. Eventuelle dager som er igjen på kortet vil ikke bli erstattet.
  • Passasjer som har forsøkt å misbruke et ungdomskort skal betale en full voksenbillett, uten noen form for rabatter, for å få lov til å reise videre. Alternativet er at Nordland fylkeskommune sender en faktura på kr 700,- som er det gebyret en vil få ved en billettkontroll som ikke gjøres opp på stedet.
  • Hvis den reisende ikke kan/vil gjøre opp for dette ombord så skal billettøren ta kopi av legitimasjon til den reisende og sende denne til ekspedisjonen i Bodø. Ekspedisjonen vil sende den videre til Nordland fylkeskommune for fakturering. 


Sperring av reisekort/periodebillett - refusjon av restverdi

Mistet, stjålet eller ødelagt Reisekort (Nordlandskort), kort med periodereiser, verdikort, skolekort/ungdomskort kan sperres. Passasjeren må melde sperring/tap av kort snarest. Det kan gjøres vi epost til sentrumsterminalen@nbuss.no eller til post.samferdsel@nfk.no snarest. Ved å oppgi kortnummer vil reisekortet kunne sperres, og eventuell restverdi/restreiser overføres til nytt kort eller til kundens konto. Dersom kunden blir sykemeldt og kan vise sykemelding fra lege, kan dagene i sykemeldingsperidoden kunne legges til på periodebilletten. Det forutsettes at kortet ikke er brukt under sykemeldingsperioden. Dette gjelder kun ved sykemelding fra lege og ikke ved bruk av egenmelding. 

 

Nytt periodekort/ semesterkort/ Ungdomskort vil kunne inneholde varigheten til den dato det opprinnelig var betalt for.

  

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis utstedes av kommunen til personer som er avhengig av ledsager(e) for å benytte offentlige transportmidler. Beviset er et personlig kort med bilde, utstedt av kommunen som bekrefter at kortholder er avhengig av ledsager(e). Kortholder velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager eller ledsagere. Kortholder betaler honnørbillett. Ledsager eller ledsagere reiser gratis.

  

 

Bussbytte/overgang

Hele reisen billetteres ved påstigning. For viderereiser i ankomstsonen gis fri overgang i en time. For viderereiser på distriktstruter der det er betalt helt fram til bestemmelsesstedet, gjelder bussbytte til neste avgang på samme dato. 

 

Fri overgang gjelder ikke ved reise tilbake til samme sted som reisen startet hvis reisen strekker seg utover ankomstsonen.


For overgangsreiser(bussbytte) innenfor 60 minutter til annen sone, betales ordinær takst fratrukket grunntakst.

Ved bruk av skolekort må videre reise gjøres innen 120 minutter for elever i videregående skole. For elever i grunnskolen må videre reise gjøres innen 60 minutter. Skolekort og ungdomskort leses av på bussens kortleser ved bussbytte.

Overgang gjelder kun mellom buss og annen buss, ikke f.eks. fra hurtigbåt til buss eller fra buss til hurtigbåt. Det er heller ikke overgang mellom ferge og buss/hurtigbåt.

 

Hund og kjæledyr på buss, hurtigbåt og ferge

Håndtering av hund og andre levende dyr på buss er regulert i Befordringsvedtektene (se nedenfor §11 Levende dyr). I de fleste tilfeller går det greit å ta med hund på buss, men passasjerer med hund kan bli nektet adgang eller bli satt av underveis. Normalt løses problemet med hund og allergikere på samme buss ved at hund plasseres bak i bussen og allergikeren foran i bussen. Som regel fungerer dette tilfredsstillende. Det er ikke tillatt å frakte hund eller andre dyr i bussens bagasjerom. I de fleste hurtigbåtene er det egne hunde-/dyrerom og/eller hundebur bak i salongen. Betjeningen vil anvise plass etter hvordan praksis er i det enkelte fartøy.

På ferge skal hund og andre kjeledyr fortrinnsvis være i bilen eller i bur under hele overfarten. Eier er selv ansvarlig for tilsyn med kjæledyret. Mindre kjæledyr kan medbringes i bag eller lignende i fellesareal så fremt de ikke er til sjenanse for andre reisende. Reisende kan ta kontakt med skipets besetning for mer informasjon og tilpasning til det enkelte fartøy.
 

Parfyme

Mange er allergiske for parfyme. Vi ber om at reisende er tilbakeholdne med bruk av parfyme ved reiser på buss og hurtigbåt.
Befordringsvedtekter

Her finner du befordringsvedtektene for rutegående busstrafikk. Godkjent av Samferdselsdepartementet 27. februar 2004.
 

Barn som reiser alene (buss)

Barn under skolepliktig alder, som reiser med rutegående buss skal alltid følges av

ledsager. Ledsager skal minimum være 14 år, og følge med på hele reisen. 

 

Barnet må være i stand til å ta vare på seg selv under hele bussturen, og må vite hvor det skal av. Det kan ikke forventes at sjåførene tar ansvar for barn som reiser alene.


Barnebillett kan kjøpes til og med 15 år. Voksenbillett fra og med 16 år.

Elever i grunnskole kan reise uten ledsager på skolereiser mellom hjemsted og skole,

selv om de ikke er fylt 6 år. For reiser utover dette, skal barn under 6 år ha følge av ledsager. Skolepliktig alder er den dag barnet begynner i 1. klasse.