• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Sentrumsbussen Fauske – Linje 18-499

Stoppesteder: Fokussenteret, Fauske rutebilstasjon, Lund snuplass, Erikstad grendeskole, Finneid, Vaskermoen, Finneid, Finneid skole, Blålyngveien, Kroksdalsmyra Handelspark, Fokussenteret

Fokussenteret, Fauske rutebilstasjon, Eriksbakkveien, Vestmyra skolesenter, Kroksdalsmyra Handelspark, Fokussenteret

Linje 18-499 Sentrumsbussen Fauske