• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Eiterådal-Mosjøen – Linje 18-221

Stoppesteder: Sjøsiden senter, Mosjøen sentrum, Olderskog skole, Sikmoveien, Mosjøen sentrum, Mosjøen sentrum, Nes, Aufles, Stimoen

Stimoen, Aufles, Nes, Sjøsiden senter, Mosjøen sentrum, Mosjøen sentrum, Olderskog skole, Sikmoveien

Linje 18-221 Eiterdal-Mosjøen