• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Fiplingdal-Trofors – Linje 18-234 (Skolerute)

Stoppesteder: Simskar, Børgefjell leirskole, Leira X, Storfiplingdal X, Sandnes, Kløvfors, Sæterås, Kløvimo, Trofors stasjon, Grane skole snuplass

Trofors stasjon, Grane skole snuplass, Kløvimo, Sæterås, Kløvfors, Sandnes, Storfiplingdal X, Leira X, Børgefjell leirskole, Simskar

Linje 18-234 Fiplingdal-Trofors skolerute