• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Korgen-Røsså-Bjerkadalen – Linje 18-318 (Skolerute)

Stoppesteder: Korgen sentralskole, Engesmoen, Røssaauren, Bjerka skole, Bjerka, Breivik, Bjerkadalen, Forsbakken, Lillemålvatn, Bjurbekkdal

Bjurbekkdal, Lillemålvatn, Forsbakken, Bjerkadalen, Bjerka kro, Bjerka skole, Røssaauren, Engesmoen, Korgen gjestegård, Korgen sentralskole

Linje 18-318 Korgen-Røsså-Bjerkadalen skolerute