• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Mo-Røvassdalen – Linje 18-354 (Skolerute)

Stoppesteder: Bjørnåga X, Svartisdalen, Røvassmoen, Stor-Røvann, Langvassbekken, Langvatn bru, Hauan, Granset, Røssvoll snuplass E6, Saghei, Skonseng skole, Røssvoll snuplass E6

Skonseng skole, Saghei, Røssvoll snuplass E6, Granset, Hauan, Langvassbekken, Stor-Røvann, Svartisdalen, Røvassmoen, Bjørnå bru


Linje 18-354 Mo-Røvassdalen skolerute