• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Mo-Skonseng-Røvassdalen-Plurdalen-Granhei - Linje 18-361

Stoppesteder: Mo Rutebilstasjon, Storforshei, Røssvoll snuplass E6, Gruben skole, Skugghei, Granheia, Prugelhei, Skonseng skole, Prugelhei, Granheia, Malmbekken, Saghei, Langfjell, Storbekkmoen, Tapperskar


Linje 18-361 Mo-Skonseng-Røvassdalen-Plurdalen-Granhei skolerute