Vi holder på med en nødvendig sikkerhetsoppdatering akkurat nå, slik at det kan være litt ustabilitet ute på nettsiden til dette er ferdig. Vi beklager den ulempen dette måtte medføre.

Reiseplanlegger

Rabatter

 

Voksen

 • Om du betaler reisen med Reisekortet får du 20% rabatt.
 • I Bodø, Mo i Rana og Narvik kan du bruke Billett Nordland på app og få samme rabatt. Vær oppmerksom på at billett som kjøpes på app krever at man har nettverk tilgjengelig.
 • 30-dagers periodebillett
 • På fylkegrensekryssende reiser mellom Brønnøysund-Grong/Namsos, linje 23-701 er det ingen rabatter

Barn under 6 år (buss)/barn under 4 år (båt)

 • Gratis.

Barn (6 t.o.m. 15 år)


 • 50 % rabatt på fullpris voksen.
 • Ytterligere 10 % rabatt om man bruker reisepenger på Reisekortet.
 • 30-dagers billett.
 • buss gjelder barn f.o.m. 6 år t.o.m. 15 år. Barn under 6 år gratis.
 • hurtigbåt gjelder barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år. Barn under 4 år gratis.

Ungdom 16 til og med 19 år (Ungdomskort)

 • Fra og med 15. august kan 15-åringer som fyller 16 år mellom 15. august og 31. desember, kjøpe Ungdomskort
 • Reis så mye du vil med buss, hurtigbåt og ferge i hele Nordland for 400 kroner i måneden.
 • Ungdomskort bestilles på 177nordland.no, eller fylles med ny periode på bussen.
 • Ungdomskortet gjelder ikke på kommersielle bussruter som flybuss og nattbuss.

Student, elev i videregående skole og lærling

 • 30-dagers billett.
 • Med student mener vi heltidsstudenter ved universitet og høgskoler, elever ved videregående skoler og lærlinger. Det er en øvre aldersgrense på 29 år for kjøp av studentprodukter.
 • Studenter må kunne forevise studentbevis med gyldig semestermerke. Elever i videregående må kunne forevise gyldig skolekort med semestermerke. Lærlinger må kunne forevise gyldig lærlingekontrakt/lærlingebevis.
 • Studentrabatten gjelder for deg som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter omfattes også av ordningen. Se link til hvilke skoler som omfattes av ordningen HER og HER for å se om ditt utdanningssted gir rett til studentrabatt. Studenter ved utdanningsinstitusjoner i utlandet må ha ISIC-kort som dokumentasjon for å få studentrabatt. ANSA-kort blir ikke godtatt for å få studentrabatt.

 • Ungdom som har fått brev om at de er opptatt på skole fra høsten vil få studentrabatt på buss og hurtigbåt ved fremvisning av opptaksbrevet sammen med annen legitimasjon som viser at det er riktig person. Etter at skolen har startet skal det vises ordinær legitimasjon med gyldig semestermerke.
 • Studenter og videregående skoleelever får rabatterte reiser (50 %) fra og med sone 4. I sone 2 og 3 betales det mistetakst voksen, altså for en sone.
 • Ordningen gjelder for studenter/ skoleelever som har rett til stipend/ lån fra Statens Lånekasse, og har gyldig student-/ skolekort. Ordningen gjelder også utenlandske studenter ved norske utdanningssteder, og studenter på besøk i Norge med utenlandsk skole-/ studentkort. Rabatten gjelder ikke for personer på voksenopplæring, språkopplæring eller liknende i kommunal regi. Student/skolerabatt gjelder ikke skoler/ utdanningssteder hvor eleven ikke har rett til stipend/ lån fra Statens Lånekasse.
 • Studentkort med gyldig semestermerke, skolekort for elever i videregående skole, eller lærlingekontrakt må alltid medbringes på bussen for å oppnå gyldig rabatt. Det godtas også en egen studentbevisapp fra universiteter og høgskoler i Norge. Appen skal inneholde bilde av studenten, og nede på appen skal det være et semestermerke. For at appen skal være gyldig må det vises semestermerke for riktig semester.
 • Det gis ikke ytterligere rabatt utover student/skolerabatt ved bruk av reisekort (verdikort) som betalingsmiddel.

Honnør (over 67 år eller uføre)

 • 50 % av fullpris gis til:
 • personer over 67 år.
 • uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd.
 • blinde/svaksynte med dokumentasjon (honnørkort).
 • ektefelle/ samboer/ registrert samboer til person med rett til honnørrabatt når de reiser sammen.

 • Reisende som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med honnørbevis, postverkets identitetskort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal forevise legitimasjon fra NAV. Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund.

 • Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.
 • Døvblinde gis rett til å ta med seg en ledsager gratis. Legitimasjonskort, utstedt av enten Døvblindsenteret i Nord-Norge, Skådalen kompetansesenter, Vestlandet kompetansesenter eller Andebu Døvblinde senter må forevises.

Honnør med reisepenger

 • Ytterligere 10 % rabatt om man bruker reisepenger på Reisekortet.

Militær

 • Vernepliktige (korporaler og menige), og sivilt tjenestepliktige, skal betale fullpris voksen i sone 1 til og med sone 3. Etter det gis 50 % rabatt på voksenbillett. Rabatten gjelder innkallingsreiser, tjenestereiser, permisjonsreiser og dimisjonsreiser for den tjenesteperioden som er innført i tjenestebeviset. Tjenestebevis tjener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
 • Rabatten gjelder kontantbilletter eller ved bruk av reisekort.
 • Ved bruk av reisekort (Nordlandskortet) som betalingsmiddel, gis ikke rabatter utover den rabatt som allerede er gitt.