• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Kjelleidet-Horsfjord-Terråk – Linje 18-113

Stoppsteder: Terråk skole, Årsandøy, Heilhornet, Kjelleidet X, Sørhorsfjord, Norhorsfjord, Kjellsand snuplass

Kjellsand snuplass, Norhorsfjord, Norhorsfjord, Kjelleidet X, Heilhornet, Årsandøy, Terråk skole


Linje 18-113 Kjelleidet-Horsfjord-Terråk