• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Bussrute Røytvoll-Bindalseidet-Kveinsjø – Linje 18-114

Stoppesteder: Kveinsjø, Bindalseidet X, Bindalseidet skole, Bindalseidet kai, Røytvoll kai buss

Røytvoll kai buss, Bindalseidet kai, Bindalseidet X, Bindalseidet skole, Kveinsjø


Linje 18-114 Røytvoll-Bindalseidet-Kveinsjø