177 Nordland

Fergekort

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale

Det blir etablert en overgangsordning som gir mulighet for å benytte gamle verdikort og storbrukerkort en stund inn i 2019. Les mer om dette på Spørsmål og svar på «Hva gjør jeg med mitt gamle ferjekort?», klikk på teksten.

Betalingskonseptet «AutoPASS for ferje» har erstattet den gamle ordningen med verdikort og storbrukerkort, og er en landsomfattende avtale (med visse unntak, se Ferjesamband). 

Du kan nå opprette avtale med AutoPASS for ferje. Bestiller du AutoPASS-ferjekort vil dette tilsendes pr. post. 

Vi gjør oppmerksom på at forskuddsbeløp må være innbetalt før avtalen er gyldig.

Les mer informasjon om AutoPASS for ferje, klikk da på denne teksten.

BildeInformasjon om eldre løsning på ferjekort ordningen:

Nordland fylkeskommune er medlem av Nasjonalt ferjekort ordningen. Det betyr at du som reisende kan kjøpe deg et verdikort på en ferje i Nordland og reise rabattert på de fleste ferjestrekningene i hele Nordland og Norge. 

Kortet kjøper du på ditt lokale ferjesamband. Kortet er laget med tanke på privatpersoner og yrkessjåfører og under kan du se de ulike påfyllingsbeløpene og rabattsatsen som er tilknyttet:

Kjøretøy inntil 8 meter

Kjøretøy inntil 8 meter

Forskudd pr. 2018:
kr. 3 400,- / Rabatt: 50%

Kjøretøy mellom 8 og 17 meter

Kjøretøy mellom 8 og 17 meter

Forskudd pr. 2018:
minst kr 13 500,- / Rabatt: 50%

Kjøretøy over 17 meter

Kjøretøy over 17 meter

Forskudd pr. 2018:
minst kr 25 600,- / Rabatt: 50%

Verdikort for person

Verdikort for person

Person blir gitt 17% rabatt
Forskudd pr. 2018 kr 360,-

MERK: Påfylling av kortet må gjøres på samme samband som du kjøpte det - dette er av systemtekniske årsaker.

Vil du vite mer om Nasjonal ferjekortordning kan du besøke ordningens offisielle hjemmeside: http://www.ferjekort.no

For spørsmål: post.samferdsel@nfk.no
Vi ønsker deg en god reise i Nordland og Norge!

Refusjon av ferjekort

Hvis du allerede eier et ferjekort og kortet er mistet, ødelagt eller du ønsker det avsluttet: Fyll ut skjema om sperring og refusjon. Skjemaet finner du ved å klikke på denne teksten eller på linken nederst på siden.

NB!

Får å få refusjon på ferjekortet MÅ kortet sendes fysisk til vår postadresse: Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø. Når vi mottar ferjekortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte vesentlig ned på utbetalingstiden. 

Vi gjør oppmerksom på at refusjon av restbeløp på ferjekort kan ta inntil 6 måneder. Dette skyldes at det skal hentes inn reisehistorikk fra alle selskaper som er med i Nasjonalt ferjekort før utbetaling kan gjøres. 


Nettside og CMS: Digitalt Byrå