• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Ferjekort

Nordland fylkeskommune er medlem av Nasjonalt ferjekort ordningen. Det betyr at du som reisende kan kjøpe deg et verdikort på en ferje i Nordland og reise rabattert på de fleste ferjestrekningene i hele Nordland og Norge. Kortet kjøper du på ditt lokale ferjesamband.

Kortet ser slik ut:Kortet er laget med tanke på privatpersoner og yrkessjåfører og under kan du se de ulike påfyllingsbeløpene og rabattsatsen som er tilknyttet:

Bil 8m V2Kjøretøy inntil 8 meter
  • Forskudd pr. 2018: kr. 3 400,-
  • Rabatt: 50 %
Kjøretøy 8-17 meterKjøretøy mellom 8 og 17 meter
  • Forskudd pr. 2018: minst kr 13 500,-
  • Rabatt: 50 %
Bil 17m V2Kjøretøy over 17 meter
  • Forskudd pr. 2018: minst kr 25 600,-
  • Rabatt: 50 %
 Verdikort for person
  • Person blir gitt 17 % rabatt
  • Forskudd pr. 2018 kr 360,-
MERK: Påfylling av kortet må gjøres på samme samband som du kjøpte det - dette er av systemtekniske årsaker. Vil du vite mer om Nasjonal ferjekortordning kan du besøke ordningens offisielle hjemmeside: http://www.ferjekort.no For spørsmål: post.samferdsel@nfk.no Vi ønsker deg en god reise i Nordland og Norge!

Refusjon av ferjekort

Hvis du allerede eier et ferjekort og kortet er mistet, ødelagt eller du ønsker det avsluttet: Fyll ut skjema om sperring og refusjon. Skjemaet finner du ved å klikke på linken under. NB: Vi gjør oppmerksom på at refusjon av restbeløp på ferjekort kan ta inntil 6 måneder. Dette skyldes at det skal hentes inn reisehistorikk fra alle selskaper som er med i Nasjonalt ferjekort før utbetaling kan gjøres. Det er en fordel om kortet sendes fysisk til oss; Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø. Har vi kortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte ned utbetalingstiden vesentlig.