• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Ferjekort

Nordland fylkeskommune er medlem av Nasjonalt ferjekort ordningen. Det betyr at du som reisende kan kjøpe deg et verdikort på en ferje i Nordland og reise rabattert på de fleste ferjestrekningene i hele Nordland og Norge. Kortet kjøper du på ditt lokale ferjesamband.

Kortet ser slik ut:Kortet er laget med tanke på privatpersoner og yrkessjåfører og under kan du se de ulike påfyllingsbeløpene og rabattsatsen som er tilknyttet:

Bil 8m V2Kjøretøy inntil 8 meter
  • Forskudd: kr. 3 300,-
  • Rabatt: 50 %
Kjøretøy 8-17 meterKjøretøy mellom 8 og 17 meter
  • Forskudd: minst kr 13 200,-
  • Rabatt: 50 %
Bil 17m V2Kjøretøy over 17 meter
  • Forskudd: minst kr 25000,-
  • Rabatt: 50 %
 Verdikort for person
  • Person blir gitt 17 % rabatt
  • Forskudd kr 330,-
MERK: Påfylling av kortet må gjøres på samme samband som du kjøpte det - dette er av systemtekniske årsaker. Vil du vite mer om Nasjonal ferjekortordning kan du besøke ordningens offisielle hjemmeside: http://www.ferjekort.no For spørsmål: post.samferdsel@nfk.no Vi ønsker deg en god reise i Nordland og Norge!

Refusjon av kort

Hvis du allerede eier et ferjekort og kortet er mistet, ødelagt eller du ønsker det avsluttet: Fyll ut skjema om sperring og refusjon. Skjemaet finner du ved å klikke på linken under. Vi gjør oppmerksom på at refusjon av restbeløp på ferjekort kan ta inntil 6 måneder. Dette skyldes at det skal hentes inn reisehistorikk fra alle selskaper som er med i Nasjonalt ferjekort før utbetaling kan gjøres. Det er en fordel om kortet sendes fysisk til oss. Har vi kortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte ned utbetalingstiden vesentlig.