177 Nordland

Sentrumsbussen Fauske – Linje 18-499

Stoppesteder: Fokussenteret, Fauske rutebilstasjon, Lund snuplass, Erikstad grendeskole, Finneid, Vaskermoen, Finneid, Finneid skole, Blålyngveien, Kroksdalsmyra Handelspark, Fokussenteret

Fokussenteret, Fauske rutebilstasjon, Eriksbakkveien, Vestmyra skolesenter, Kroksdalsmyra Handelspark, Fokussenteret

Linje 18-499 Sentrumsbussen Fauske f.o.m. 29.08.2019 t.o.m. 21.06.2020

 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå