177 Nordland

Tverlandet-Vatnet – Linje 18-528

 Stoppesteder: Tverlandet skole skolegården, Tverlandet, Løding skole, Hopen, Vatnet, Heggmoen. 

Linje 18-528 Tverlandet-Vatnet 
Nettside og CMS: Digitalt Byrå