177 Nordland

Linje 1 (18-371) Brennåsen - Mo stasjon - Båsmobakken

Stoppesteder: Brennåsen, Stormyra, Falkflåget, Gruben sykehjem, Damveien, Engliveien, Lomtjønnveien, Gruben skole, Utsikten,Revelen, Mo Handelspark, Mo stasjon, Toranesgata, Vikaveien, Mjølan, Grannesveien, Holmen, Hauabakken, Bustien, Ytteren skole, Leiråmo, Engevollen, Orreveien, Skillevollen, Haugen, Båsmo skole, Båsmobakken.

Linje 1 Falkflåget-Båsmobakken-Skillevollen f.o.m 01.022019. (PDF)

 

Linje 1 Mo i Rana Påsken 2019.pdf
Nettside og CMS: Digitalt Byrå