177 Nordland

Midlertidige ruter mens Hålogalandsbrua er stengt

Her finner du informasjon og midlertidige rutetabeller i perioden Hålogalandsbrua er stengt

I forbindelse med at Hålogalandsbrua er stengt f.o.m. 23. april t.o.m. 13. mai opprettes det midlertidige ruter som gjelder kun denne perioden. 

Antall avganger reduseres noe, men det opprettholdes fortsatt et bra tilbud. Vær spesielt oppmerksom på at noen ruter får 15 minutter tidligere avgang fra Narvik og 15 minutter senere ankomst til Narvik. Dette gjelder også skoleruter mellom Bjerkvik og Narvik.

Ruter som gjelder f.o.m. 23. april t.o.m. 13. mai finnes under rutetabeller for Narvik og Ofoten.

Link til rutetabeller under Narvik

Link til rutetabeller under Ofoten

Nettside og CMS: Digitalt Byrå