177 Nordland

Regionale hurtigbåtruter

Rutetabeller for Nordlandekspressen, sør og nordgående.

De to regionale båtrutene vi har i Nordland kalles begge for "Nordlandsekspressen" 

Disse er igjen forkortet til "NEX". 
NEX 1 er den ruten som går tur-retur mellom Bodø og Sandnessjøen 
NEX 2 er den ruten som går tur-retur mellom Bodø og Svolvær 

 

Rutekart med rutetider:

Rutetabell for sommer 2019: 

Rutetabeller fra 19. august 2019:

Informasjonsbrosjyre på norsk og engelsk/informational brochure in Norwegian and English: 

Hurtigbåt sørgående (NEX 1) / Express boat southbound (NEX 2) 

Hurtigbåt nordgående (NEX 2) / Express boat nortbound (NEX 2) 

Nettside og CMS: Digitalt Byrå