177 Nordland

Sperring og refusjon av ferjekort

Det er en fordel om kortet sendes fysisk til vår postadresse: Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø. 

Har vi kortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte ned utbetalingstiden vesentlig. Så vi anbefaler på det sterke

Begrunnelse for refusjon: *

Kortets serienummer finner du på kortet eller kvitteringen
Nordland Fylkeskommune
Samferdsel
Fylkeshuset
8048 Bodø
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent personvernerklæringen
Nettside og CMS: Digitalt Byrå