177 Nordland

Refusjon av fergekort

Får å få refusjon på fergekortet MÅ kortet sendes fysisk til vår postadresse: Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø. 

Når vi mottar fergekortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte vesentlig ned på utbetalingstiden. 

Begrunnelse for refusjon: *

Kortets serienummer finner du på kortet eller kvitteringen
Nordland Fylkeskommune
Samferdsel
Fylkeshuset
8048 Bodø
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent personvernerklæringen
Nettside og CMS: Digitalt Byrå