177 Nordland

Refusjon av fergekort

Refusjon av fergekort:

  1. For å få refusjon på fergekortet MÅ kortet sendes fysisk til vår postadresse: Nordland fylkeskommune, Samferdsel, Fylkeshuset, Att. Fergekort, 8048 Bodø.

  2. Når vi mottar fergekortet kan vi lese av saldo, noe som vil korte vesentlig ned på utbetalingstiden.

  3. Refusjonsskjemaet må sendes inn elektronisk for at vi skal få registrert kravet i vårt arkivsystem. Dersom skjemaet ikke sendes elektronsik vil behandlingstiden øke betydelig p.g.a. at kortet må punches manuelt.

Begrunnelse for refusjon: *

Kortets serienummer finner du på kortet eller kvitteringen
Nordland Fylkeskommune
Samferdsel
Fylkeshuset
8048 Bodø
Jeg bekrefter at jeg har lest og godkjent personvernerklæringen
Nettside og CMS: Digitalt Byrå