177 Nordland

Hittegods

Har du glemt eller mistet noe på bussen eller båten? Ta kontakt med buss- eller båtselskapet. Utenfor selskapenes åpningstider, samt lørdag, søndag og helligdager.

Ofoten, Andenes og Hamarøy:
Boreal Transport AS, tlf. 405 54055
Hjemmeside: boreal.no

Vesterålen:
Busskiosken AS, Sortland, tlf. 91309930
Hjemmeside: www.boreal.no

Lofoten:
Boreal Transport AS, tlf. 992 13492
Hjemmeside: www.boreal.no

Salten:
SB Nordlandsbuss AS, tlf. 994 73 999 
Hjemmeside: www.nbuss.no

Søndre Salten:
SB Nordlandsbuss AS, tlf. 476 89642
Hjemmeside: www.nbuss.no

Indre Helgeland/ Mo i Rana:
Boreal Transport AS, tlf. 915 55888
Hjemmeside:  boreal.no

Indre Helgeland/ Mosjøen:
Boreal Transport AS, tlf. 915 55888
Hjemmeside: boreal.no

Ytre Helgeland/ Sandnessjøen:
SB Nordlandsbuss AS, tlf. 481 69178
Hjemmeside: www.nbuss.no  

Søndre Helgeland/ Brønnøysund:
Torghatten Trafikkselskap AS, tlf. 750 18100
Hjemmeside:  www.tts.no

Hurtigbåt- og fergeselskaper:
Ta fortrinnsvis kontakt direkte med fartøyet. Telefonnummer står i rutetabellene som finnes på 177nordland.no

Nettside og CMS: Digitalt Byrå