177 Nordland

Rabatter

Her er oversikten på de rabatter som er tilgjengelig på våre billetter i Nordland.

Bilde

Voksen

 • Om du betaler reisen med Reisekortet får du 20% rabatt.
 • I Bodø, Mo i Rana og Narvik kan du bruke Billett Nordland på app og få samme rabatt. Vær oppmerksom på at billett som kjøpes på app krever at man har nettverk tilgjengelig.
 • 30-dagers periodebillett
 • På fylkegrensekryssende reiser mellom Brønnøysund-Grong/Namsos, linje 23-701 er det ingen rabatter
 • Travel Pass Nordland til kr 990,- (periodeprodukt som gir ubegrenset reise i 7 dager, med alle busser og hurtigbåter i hele Nordland)

Barn under 6 år (buss)/barn under 4 år (hurtigbåt)

 • Barn under 6 år reiser gratis på busser
 • Barn under 4 år reiser gratis på hurtigbåter

Barn (6 t.o.m. 15 år)

 • 50 % rabatt på fullpris voksen.
 • 30-dagers billett.
 • På buss gjelder barn f.o.m. 6 år t.o.m. 15 år. Barn under 6 år gratis.
 • På hurtigbåt gjelder barn f.o.m. 4 år t.o.m. 15 år. Barn under 4 år gratis.
 • Travel Pass Nordland til kr 495,- (periodeprodukt som gir ubegrenset reise i 7 dager, med alle busser og hurtigbåter i hele Nordland)

Ungdom 16 til og med 19 år (Ungdomskort)

 • Fra og med 15. august kan 15-åringer som fyller 16 år mellom 15. august og 31. desember, kjøpe Ungdomskort
 • Reis så mye du vil med buss, hurtigbåt og ferge i hele Nordland for 410,- kroner i måneden.
 • Ungdomskort bestilles på 177nordland.no, eller fylles med ny periode på bussen.
 • Ungdomskortet gjelder ikke på kommersielle bussruter som flybuss og nattbuss.

Bestilling av ungdomskort og skjema for dette finner du ved å klikke på denne teksten.


Student, elev i videregående skole og lærling

 • 30-dagers billett.
 • Med student mener vi heltidsstudenter ved universitet og høgskoler, elever ved videregående skoler og lærlinger. Det er en øvre aldersgrense på 29 år for kjøp av studentprodukter, altså fra dagen du fyller 30 år er det ikke tillat å kjøpe billett med studentrabatt. Dette gjelder for heltidsstudenter til og med 29 år. 
 • Studenter må kunne forevise studentbevis med gyldig semestermerke. Elever i videregående må kunne forevise gyldig skolekort med semestermerke. Lærlinger må kunne forevise gyldig lærlingekontrakt/lærlingebevis.
 • Studentrabatten gjelder for deg som studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter omfattes også av ordningen. Dette gjelder for de utenlandsstudenter som er heltidsstudenter til og med 29 år.  Se link til hvilke skoler som omfattes av ordningen HER for å se om ditt utdanningssted gir rett til studentrabatt.
 • Ungdom som har fått brev om at de er opptatt på skole fra høsten vil få studentrabatt på buss og hurtigbåt ved fremvisning av opptaksbrevet sammen med annen legitimasjon som viser at det er riktig person. Etter at skolen har startet skal det vises ordinær legitimasjon med gyldig semestermerke.
 • Studenter og videregående skoleelever får rabatterte reiser (50 %) fra og med sone 4. I sone 2 og 3 betales det mistetakst voksen, altså for en sone. På hurtigbåt gis det 50% studentrabatt på alle reisestrekninger. 
 • Ordningen gjelder for studenter/ skoleelever som har rett til stipend/ lån fra Statens Lånekasse, og har gyldig student-/ skolekort. Ordningen gjelder også utenlandske studenter ved norske utdanningssteder, og studenter på besøk i Norge med utenlandsk skole-/ studentkort. Rabatten gjelder ikke for personer på voksenopplæring, språkopplæring eller liknende i kommunal regi. Student/skolerabatt gjelder ikke skoler/ utdanningssteder hvor eleven ikke har rett til stipend/ lån fra Statens Lånekasse.
 • Studentkort med gyldig semestermerke, skolekort for elever i videregående skole, eller lærlingekontrakt må alltid medbringes på bussen for å oppnå gyldig rabatt. Det godtas også en egen studentbevisapp fra universiteter og høgskoler i Norge. Appen skal inneholde bilde av studenten, og nede på appen skal det være et semestermerke. For at appen skal være gyldig må det vises semestermerke for riktig semester.
 • Det gis ikke ytterligere rabatt utover student/skolerabatt ved bruk av reisekort (verdikort) som betalingsmiddel
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett.

 

Honnør (over 67 år eller uføre)

50 % av fullpris gis til:
 • personer over 67 år.
 • uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd.
 • blinde/svaksynte med dokumentasjon (honnørkort).
 • ektefelle/ samboer/ registrert samboer til person med rett til honnørrabatt når de reiser sammen.
 • Reisende som har krav på honnørrabatt, skal legitimere seg med honnørbevis, postverkets identitetskort, pass, førerkort eller bankkort. Personer som ikke har fylt 67 år, men har uførepensjon, skal forevise legitimasjon fra NAV. Blinde skal i tillegg til identitetskortet vise legitimasjon fra Norges Blindeforbund eller Vestlandske Blindeforbund.
 • Tilleggslegitimasjonen er bare gyldig sammen med en av de ovennevnte legitimasjonsformer.
 • Døvblinde gis rett til å ta med seg en ledsager gratis. Legitimasjonskort, utstedt av enten Døvblindsenteret i Nord-Norge, Skådalen kompetansesenter, Vestlandet kompetansesenter eller Andebu Døvblinde senter må forevises. 
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett.
 • Utover dette er det ingen rabatt på honnør billett. Heller ikke ved bruk av Reisekortet.

Honnør med reisepenger

 • Honnør har halv pris på voksen billett. 
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett.
 • Utover dette er det ingen rabatt på honnør billett. Heller ikke ved bruk av Reisekortet. 

Militær

 • Vernepliktige (korporaler og menige), og sivilt tjenestepliktige, skal betale fullpris voksen i sone 1 til og med sone 3. Etter det gis 50 % rabatt på voksenbillett. Rabatten gjelder innkallingsreiser, tjenestereiser, permisjonsreiser og dimisjonsreiser for den tjenesteperioden som er innført i tjenestebeviset. Tjenestebevis tjener som legitimasjon. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.
 • Rabatten gjelder kontantbilletter eller ved bruk av reisekort.
 • Ved bruk av reisekort (Nordlandskortet) som betalingsmiddel, gis ikke rabatter utover den rabatt som allerede er gitt.
 • Travel Pass Nordland til samme pris som voksen billett. 
Nettside og CMS: Digitalt Byrå