• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Oppstart av Nasjonalt ferjekortordning i Nordland på utvalgte samband

De fleste ferjene i Nordland får nå nytt billetteringssystem som kan lese det nasjonale ferjekortet. Det Nasjonale ferjekortet kan brukes på de fleste ferjestrekninger i hele Norge. Formålet er at alle ferjestrekninger skal kunne betales med det nasjonale ferjekortet, uavhengig av hvor det er kjøpt.  Les mer om Nasjonalt ferjekortordningen på ferjekort.no.

 

I regi av Nordland fylkeskommune er det ferjesambandene Tjøtta-Forvik, Nesna-Levang og Melbu-Fiskebøl som nå blir med i ordningen med nasjonale ferjekort. I tillegg starter Torghatten Trafikkselskap opp følgende samband med nasjonalt ferjekort; Horn-Igerøy-Tjøtta, Vennesund-Holm og Horn-Andalsvåg. Alle nevnte ferjesamband har felles oppstartdato 8. desember. Flere andre ferjesamband går også over til den nasjonale ferjekortordningen fra og med januar 2017. Her vil Nordland fylkeskommune komme med ytterligere informasjon senere.

 

Den store fordelen med det nasjonale ferjekortet er at de skal kunne brukes over hele Norge. Spesielt for yrkestransport som kjører over flere ferjestrekninger er det en stor fordel med ett felles kort. I dag må mange transportører benytte flere ferjekort.

 

I de tilfellene hvor gamle ferjekort ikke lenger lar seg benytte, vil operatørene informere om dette på de aktuelle samband. De vil også informere om hvordan bytte av kort gjennomføres i praksis. 

Den 1. januar vil i tillegg følgende fergesamband få nye billettmaskiner som bruker det nasjonale fergekortet:

 

·         18-414 Jektvik – Kilboghamn

·         18-421 Forøy – Ågskaret

·         18-538 Festvåg – Misten

·         18-412 Rødøybassenget

·         18-435 Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga – Støtt

·         18-444 Sund – Horsdal - Sørarnøy

 

Samtidig som fergene får nye billettmaskiner vil dagens fergekort ikke fungere på disse sambandene. Gammelt fergekort håndteres av rederiet, gå til thn.no for mer info. Fordelen med overgang til det nasjonale fergekortet er at det etter hvert vil være kun ett fergekort som brukes i hele Norge.