• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Nye navn på bussholdeplasser i Mo i Rana

Fra og med fredag 2. juni 2017 får en rekke holdeplasser i Mo i Rana nye navn.

Dette gjøres i forbindelse med forberedelser til omlegging av bussruter fra og med 1. oktober i år. Fra 1. oktober blir Mo i Rana en ny og bedre kollektivby for de fleste reisende. Det blir to busslinjer som går gjennom byen og tre regionbusslinjer.

Holdeplassnavn med blå bakgrunn har navn som er nesten likt dagens navn. Holdeplassnavn med hvit bakgrunn har fått endret navn.

Her er endringene på holdeplassnavnene:

Nåværende holdeplassnavn

Nytt holdeplassnavn

Brennåsen snuplass

Brennåsen

Brennåsen stopp 321

Stormyra

Brennåsen stopp 321

Stormyra

Brennåsen stopp 320

Falkflåget

Brennåsen stopp 320

Falkflåget

Gruben sykehjem Brennåsvn.

Gruben sykehjem

Damveien stopp 10

Damveien

Damveien stopp 10

Damveien

Engliveien stopp 8

Engliveien

Engliveien stopp 8

Engliveien

Lomtjønnveien stopp 7

Lomtjønnveien

Lomtjønnveien stopp 7

Lomtjønnveien

Gruben skole

Gruben skole

Gruben skole

Gruben skole

Gruben storkiosk

Utsikten

Gruben storkiosk

Utsikten

Revelbakken

Revelen

Revelbakken

Revelen

Skansen

Skansen

Skansen

Skansen

Mo rutebilstasjon

Mo stasjon

Vika rundkjøring

Toranesgata

Vika rundkjøring

Toranesgata

Rana produkter

Vikaveien

Rana produkter

Vikaveien

Mjølan stopp 444

Mjølan

Mjølan stopp 444

Mjølan

Biltilsynet

Grannesveien

Biltilsynet

Grannesveien

Esso ytteren

Holmen

Langdalen stopp 132

Hauabakken

Langdalen stopp 132

Hauabakken

Langdalen stopp 133

Bustien

Yttraheia

Yttern skole

Yttraheia

Yttern skole

Leiråmosvingen

Leiråmo

Leiråmosvingen

Leiråmo

Engvollen

Engevollen

Engvollen

Engevollen

Orreveien

Orreveien

Orreveien

Orreveien

Skillevollen snuplass

Skillevollen

Engvollen

Engvollen

Båsmovn. Stopp 148

Haugen

Båsmovn. Stopp 148

Haugen

Båsmo skole stopp 147

Båsmo skole

Båsmo skole stopp 147

Båsmo skole

Nåværende holdeplassnavn

Nytt holdeplassnavn

Brennåsen snuplass

Brennåsen

Brennåsen stopp 321

Stormyra

Brennåsen stopp 321

Stormyra

Brennåsen stopp 320

Falkflåget

Brennåsen stopp 320

Falkflåget

Gruben sykehjem Brennåsvn.

Gruben sykehjem

Damveien stopp 10

Damveien

Damveien stopp 10

Damveien

Engliveien stopp 8

Engliveien

Engliveien stopp 8

Engliveien

Lomtjønnveien stopp 7

Lomtjønnveien

Lomtjønnveien stopp 7

Lomtjønnveien

Gruben skole

Gruben skole

Gruben skole

Gruben skole

Gruben storkiosk

Utsikten

Gruben storkiosk

Utsikten

Revelbakken

Revelen

Revelbakken

Revelen

Skansen

Skansen

Skansen

Skansen

Mo rutebilstasjon

Mo stasjon

Vika rundkjøring

Toranesgata

Vika rundkjøring

Toranesgata

Rana produkter

Vikaveien

Rana produkter

Vikaveien

Mjølan stopp 444

Mjølan

Mjølan stopp 444

Mjølan

Biltilsynet

Grannesveien

Biltilsynet

Grannesveien

Esso ytteren

Holmen

Langdalen stopp 132

Hauabakken

Langdalen stopp 132

Hauabakken

Langdalen stopp 133

Bustien

Yttraheia

Yttern skole

Yttraheia

Yttern skole

Leiråmosvingen

Leiråmo

Leiråmosvingen

Leiråmo

Engvollen

Engevollen

Engvollen

Engevollen

Orreveien

Orreveien

Orreveien

Orreveien

Skillevollen snuplass

Skillevollen

Engvollen

Engvollen

Båsmovn. Stopp 148

Haugen

Båsmovn. Stopp 148

Haugen

Båsmo skole stopp 147

Båsmo skole

Båsmo skole stopp 147

Båsmo skole


Regionbusser

 

Åenget stopp 11

Åenget

Åenget stopp 11

Åenget

Åenget stopp 10

Lavollen

Åenget stopp 10

Lavollen