• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Linje 9 - Servicebussen tilbake i Årnesveien

Mandag 19. juni gjenoptar linje 9 sin ordinære trase gjennom Årnesveien. Holdeplassen ved Årnesveien barnehage blir da betjent av linje 9.