• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Linje 9 i Bodø tilbake i Årnesveien

 Mandag 19. juni gjenoptar linje 9 i Bodø sin opprinnelige trase gjennom Årnesveien i Bodø. Holdeplassen ved Årnesveien barnehage blir nå betjent av bussen.