• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

17-552 Skei (Leka) - Gutvik

På grunn av teknisk feil på Skumslukkeanlegget på MF Leka, er det inntil videre ikke mulig med frakt av farliglast (ADR)