• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Redusert kapasitet og fartøybytte på sambandet Drag-Kjøpsvik

Torghatten Nord informerer om redusert kapasitet og fartøybytte på sambandet Drag-Kjøpsvik. F.o.m. onsdag 06.12 kl. 09:00 ved avgang Drag vil bilfergen Røsund trafikkere sambandet. Sambandet vil bli trafikkert av bilfergen Røsund inntil videre da hovedfergen Vardehorn er på et planlagt verkstedopphold. MF Røsund 992 83 228