• Standard skriftstørrelse
 • Medium skriftstørrelse
 • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Priser

Prisene beregnes etter soner som er ca. 10 kilometer. Reiser man f.eks. 70 km. vil man normalt reise gjennom 7 soner og betale for 7 soner. Ved søk på reise vil man få fram prisen på reisen.
I Bodø kan det kjøpes enkeltbillett og periodebillett 30 dager ved hjelp av mobil app. Det oppnås samme rabatter som ved oppfylling av kort.
Priser for reiser over flere soner og alle billettprodukter finnes HER
OBS: Enkeltbillett i sone 1 (bysonen) i Bodø som betales med bankkort ombord i bussen får et ombordtillegg på kr 12 for voksne og kr 6 for barn og honnør. Dette gjelder altså kun i Bodø.

Periodebillett 30 dager

 • Voksen

  1 sone 699
  2 soner 1160
  3 soner 1650
  4 soner 2150
  5 soner 2640
 • Student

  1 sone 420
  2 soner 580
  3 soner 830
  4 soner 1080
  5 soner 1320
 • Barn

  1 sone 420
  2 soner 580
  3 soner 830
  4 soner 1080
  5 soner 1320

Ungdomskort: 16 til og med 19 år

 • Ungdomskort: 16 til og med 19 år

  1 sone 400
  2 soner 400
  3 soner 400
  4 soner 400
  5 soner 400

Enkeltbillett

 • Voksen

  1 sone 42
  2 soner 50
  3 soner 70
  4 soner 91
  5 soner 112
 • Voksen m/reisepenger

  1 sone 33,60
  2 soner 40,00
  3 soner 56,00
  4 soner 72,80
  5 soner 89,60
 • Barn

  1 sone 21
  2 soner 25
  3 soner 35
  4 soner 46
  5 soner 56
 • Barn m/reisepenger

  1 sone 18,90
  2 soner 22,50
  3 soner 31,50
  4 soner 41,40
  5 soner 50,40
 • Student / videregående skole

  1 sone 42
  2 soner 42
  3 soner 42
  4 soner 46
  5 soner 56
 • Honnør

  1 sone 21
  2 soner 25
  3 soner 35
  4 soner 46
  5 soner 56
 • Honnør m/reisepenger

  1 sone 18,90
  2 soner 22,50
  3 soner 31,50
  4 soner 40,95
  5 soner 50,40
 • Militær

  1 sone 42
  2 soner 42
  3 soner 42
  4 soner 46
  5 soner 56
 • Sykkel

  Gratis alle soner
 • Hund

  Gratis alle soner