• Standard skriftstørrelse
 • Medium skriftstørrelse
 • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Priser

Prisene beregnes etter soner som er ca. 10 kilometer. Reiser man f.eks. 70 km. vil man normalt reise gjennom 7 soner og betale for 7 soner. Ved søk på reise vil man få fram prisen på reisen.
I Bodø kan det kjøpes enkeltbillett og periodebillett 30 dager ved hjelp av mobil app. Det oppnås samme rabatter som ved oppfylling av kort.
Priser for reiser over flere soner og alle billettprodukter finnes HER.
OBS: Enkeltbillett i sone 1 (bysonen) i Bodø som betales med bankkort ombord i bussen får et ombordtillegg på kr 12 for voksne og kr 6 for barn og honnør. Dette gjelder altså kun i Bodø.

Periodebillett 30 dager

 • Voksen

  1 sone 720
  2 soner 1190
  3 soner 1690
  4 soner 2210
  5 soner 2710
 • Student

  1 sone 430
  2 soner 600
  3 soner 850
  4 soner 1110
  5 soner 1360
 • Barn

  1 sone 430
  2 soner 600
  3 soner 850
  4 soner 1110
  5 soner 1360

Ungdomskort: 16 til og med 19 år

 • Ungdomskort: 16 til og med 19 år

  Pris alle soner Kr 399

Enkeltbillett

 • Voksen

  1 sone 43
  2 soner 51
  3 soner 72
  4 soner 93
  5 soner 115
 • Voksen m/reisepenger

  1 sone 34,40
  2 soner 40,80
  3 soner 57,60
  4 soner 74,40
  5 soner 92,00
 • Barn

  1 sone 22
  2 soner 26
  3 soner 36
  4 soner 47
  5 soner 58
 • Barn m/reisepenger

  1 sone 19,80
  2 soner 23,40
  3 soner 32,40
  4 soner 42,30
  5 soner 52,20
 • Student / videregående skole

  1 sone 43
  2 soner 43
  3 soner 43
  4 soner 47
  5 soner 58
 • Honnør

  1 sone 22
  2 soner 26
  3 soner 36
  4 soner 47
  5 soner 58
 • Honnør m/reisepenger

  1 sone 19,80
  2 soner 23,40
  3 soner 32,40
  4 soner 42,30
  5 soner 52,20
 • Militær

  1 sone 43
  2 soner 43
  3 soner 43
  4 soner 47
  5 soner 58
 • Sykkel

  Gratis alle soner
 • Hund

  Gratis alle soner