• Standard skriftstørrelse
  • Medium skriftstørrelse
  • Stor skriftstørrelse

Reiseplanlegger

Ruteavvik på grunn av veistenging - Dalsgrenda

I forbindelse med vegarbeid på enkelte vegstrekninger på FV 351 Øverdalen, vil vegen bli stengt fra og med tirsdag 16. august, mellom klokka 07:00 og 18:00. Arbeidet vil pågå i ca. 3 uker, og utføres på punktvise strekninger. Det blir satt opp minibuss for skyss av skoleelever fra Dalselv bru til/fra Fagermo. Øvrige ruteturer vil ikke kjøre lengre enn til Dalselv bru.